Privacy statement

Dit is de privacy en cookie verklaring van Travel Giant B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn (KvKnr: 67402992). MrTravel respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt MrTravel je persoonsgegevens. MrTravel heeft je gegevens nodig bij een bestelling, om je vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om je beter van dienst te kunnen zijn.

Je gegevens worden opgenomen in het relatiemanagement systeem (CRM) Hierin worden onder andere contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegevens (functie en vakgebied), aard van de relatie (bijvoorbeeld: klant, leverancier) en contactmomenten opgenomen.

Als je een bestelling bij ons doet, worden je gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert MrTravel ook voor het relatiemanagement systeem.

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Travel Giant B.V. Neem hiervoor contact op via sales@mrtravel.nl

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vind je aanwijzingen wanneer en hoe je een klacht kunt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die je aan Travel Giant B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. MrTravel handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. MrTravel bv adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 mei 2018.