ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE
MrTravel gaat er vanuit, dat je ten tijde van de boeking op de hoogte bent van de voorwaarden en de aanvullende reisinformatie op onze website.

Algemene voorwaarden

 • Persoonlijke gegevens
 • Overeenkomst
 • Garantieregeling
 • Betalingsprocedure
 • Leeftijd
 • Reisduur en reistijden
 • Grensdocumenten
 • Preferenties en essenties
 • Informatie op de website
 • Last-minute boekingen
 • Busreizen
 • Vliegreizen
 • Reissom
 • Wijzigen of annuleren

Algemene informatie
●    De accommodatie
●    Omstandigheden
●    Hotelclassificatie
●    Eten en drinken – All-inclusive
●    Hotelfaciliteiten
●    Overige informatie
●    Onvolkomenheden
●    Klachten
●    Mijn boeking betalen

Persoonlijke gegevens 
De reiziger en eventuele medereizigers zijn verplicht voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst. Deze bepaling betreft niet alleen een telefoonnummer en e-mailadres, maar alle omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn (bijv. handicap). Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en op de bestemming niet kan aantonen hier wel aan te hebben voldaan dan wel schriftelijke bescheiden dienaangaande niet kan tonen, kan door MrTravel bij de verdere uitvoering van de reisovereenkomst met die gegevens geen rekening worden gehouden en eventuele kosten voortvloeiende hieruit zijn immer voor rekening van de reiziger.

Totstandkoming van de reisovereenkomst 
De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat men tot definitieve boeking overgaat en de boekingsvoorwaarden heeft aanvaard. De boeking zal via een e-mail bevestigd worden. Je dient zelf te controleren of je de bevestiging daadwerkelijk hebt ontvangen en bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste (elektronische) adresgegevens. MrTravel kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Garantieregeling
STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Travel Giant B.V. gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. Ook al is het niet verplicht, Travel Giant B.V heeft er echter voor gekozen om alle reizen onder STO Garant te laten vallen.

STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Travel Giant B.V. ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt. Zie https://sto-garant.nl voor meer informatie.

Betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Travel Giant B.V. maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Travel Giant B.V.

Leeftijd
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar die zonder meerderjarige reizen hebben een toestemmingsverklaring van de ouders nodig. Deze dienen, samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de ouders, per mail gestuurd te worden voordat de reisovereenkomst wordt aangegaan. Bij busreizen kunnen kinderen t/m 2 jaar vaak gratis meereizen. Zij hebben in zo'n geval geen eigen stoel in de bus en geen bed in de accommodatie. Baby of kind te allen tijde doorgeven aan MrTravel na de boeking.

Reisduur en reistijden 
De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, aangezien hier sprake is van een internationaal gebruik. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar zes dagen op de bestemming is. Voor vervoersonderdelen van de reis worden de vertrek- en aankomsttijden vermeld in de reisbescheiden, welke tijden in beginsel definitief zijn (de tijden doorgegeven bij boeking zijn altijd onder voorbehoud). Wij kunnen echter om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van die tijden afwijken.  

Grensdocumenten 
Informeer zelf altijd ruim voor vertrek de eisen die gelden ten aanzien van de grensdocumenten. Voor de meeste van onze bestemmingen geldt: dat je in het bezit dient te zijn van Nederlands (of Belgisch) paspoort of Europese ID kaart dat bij terugkomst in Nederland nog geldig is.  

Uitzonderingen:
Voor Turkije: Je dient in het bezit te zijn van een Nederlands (of Belgisch) paspoort of identiteitskaart dat bij aankomst nog 3 maanden geldig is. Turkije kent een visumplicht, tegen betaling van EUR 15,- kun je zonder enige formaliteit op elke Turkse luchthaven een visum verkrijgen (voor elk meereizend minderjarig kind dat is bijgeschreven in het paspoort van een van de ouders dient apart EUR 15,- te worden betaald).
Voor Egypte: Bij reizen naar Egypte dient het Nederlandse paspoort nog minimaal 6 maanden geldig te zijn bij terugkomst. Het Belgische paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn bij terugkomst. Je hebt een visum nodig dat je bij aankomst in Egypte tegen betaling van EUR 20,- kunt aanschaffen. Belgische paspoorthouders dienen ook nog twee extra pasfoto's mee te nemen.
Voor Cyprus: Je dient in het bezit te zijn van een Nederlands (of Belgisch) paspoort of Europese ID kaart die bij terugkomst in Nederland nog 3 maanden geldig is. Je krijgt een visum bij aankomst die 3 maanden geldig is. Hiervoor hoef je niet te betalen.
Voor Macedonië: Je dient in het bezit te zijn van een Nederlands (of Belgisch) paspoort of een identiteitskaart dat na thuiskomst nog 3 maanden geldig is.
Voor Israël: Je dient in het bezit te zijn van een Nederlands (of Belgisch) paspoort dat na thuiskomst nog 6 maanden geldig is. Er moet minimaal 1 lege pagina zijn voor stempels/visa.
Voor Marokko: Je dient in het bezit te zijn van een Nederlands (of Belgisch) paspoort dat na thuiskomst nog geldig is. Voor Marokko geldt er geen visumplicht.
Voor Dubai: Geldig paspoort dat nog min. 6 maanden geldig is na terugkomst in Nederland. Bij aankomst in de Emiraten krijgen Nederlanders een gratis 1-maands visum.

Heb je een andere nationaliteit dan de Nederlandse of de Belgische of beschik je over een Nederlands vreemdelingenpaspoort of een Nederlands vluchtelingenpaspoort, neem dan contact op met het consulaat of de ambassade van het betreffende land!
Voor overige nationaliteiten en voor de meest actuele informatie over visum en reisdocumenten raadpleeg altijd www.cibtvisas.nl.

Preferenties en essenties 
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door ons nooit gegarandeerd.
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingsverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht, en wordt door de reisorganisator alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft.

Informatie op de website en beperking garanties  
Onze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onverhoopt onjuistheden staan vermeld. Het kan hierbij gaan om eventuele typefouten of eventuele veranderingen welke door de plaatselijke productverschaffer zijn gerealiseerd na het publiceren van de informatie op onze website. Wij wijzen je erop dat bij de samenstelling van de website gebruik is gemaakt van sfeerbeelden, die veelal aangeleverd zijn door de accommodatieverschaffers. Het kan dus voorkomen dat de foto’s niet geheel overeenkomen met de werkelijkheid. De teksten op onze website zijn onder voorbehoud.

De op deze website opgenomen gegevens bevatten algemene informatie en specifieke informatie met betrekking tot de door ons aangeboden producten en maken conform de voorwaarden mede deel uit van de reisovereenkomst, echter ter zake gelden de navolgende bepalingen.  
Als in onze algemene voorwaarden wordt gesproken van een publicatie, wordt daar tevens onder begrepen deze website. Deze wordt regelmatig herzien en voorzien van accurate informatie en accommodatiebeschrijvingen, zodanig dat de inhoud van de reisovereenkomst mede bepaald wordt door de meest recente herziening van onze website. Indien faciliteiten bij een bepaalde accommodatie zijn beschreven, wordt door ons echter niet gegarandeerd dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn (mede omdat de uitvoering afhankelijk is van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of de bezettingsgraad).  
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen op onze website en daarmee telkenmale het aanbod van onze producten te wijzigingen, ook al is het product opgenomen in een van onze publicaties.  
Het reisaanbod van ons is een vrijblijvend aanbod en kan dan ook zo nodig door ons worden herroepen, zelfs indien op basis van dat vrijblijvend aanbod een boeking tot stand is gekomen.  

Last-minute boekingen
Voor boekingen van bus- en autoreizen met vertrek binnen 7 dagen geldt dat de boeking als aanvraag kan worden behandeld. In sommige gevallen dienen wij busplaatsen en/of hotelkamers aan te vragen bij onze leveranciers. Je ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht.

Bagage
Iedereen is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage.

Busreizen
Bij busreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Dit geldt voor zowel de reis zelf als een bepaalde opstapplaats. Bij te weinig animo wordt een alternatieve datum dan wel opstapplaats aangeboden.

Vliegreizen
Vliegreizen zijn altijd op aanvraag. Na je boeking gaan wij kijken of de door jou gekozen reis beschikbaar is. Je kunt bij boeking de vluchttijden opvragen, echter zijn deze tijden indicatief en kunnen dus nog wijzigen. Ongeveer 7 dagen voor vertrek zul je de tickets en reisbescheiden per e-mail ontvangen waarin de juiste vertrektijden staan vermeld. Bij last-minute reserveringen of wanneer het definitieve vluchtschema nog niet bekend is worden de tickets korter voor vertrek per e-mail verzonden. Indien uw vluchttijd op 23:59 is vastgesteld, zal de vlucht in de meeste gevallen pas na middernacht vertrekken. Deze notatie wordt om technische redenen bij de meeste touroperators in Nederland zo gebruikt. Indien een tijd na middernacht wordt genoteerd zou er automatisch een extra nacht worden berekend, waar je niet of nauwelijks gebruik van maakt. De aankomsttijd op de tickets is wel de juiste tijd.

Hier vind je de algemene voorwaarden van diverse luchtvaartmaatschappijen. Check welke voor jou van toepassing zijn. 
 
Ryan Air
Transavia
Easy Jet
Arke Fly
Wizzair
KLM
Vueling
Icelandair
Iberia
Emirates
Pegasus
WOW Air
Turkish Airlines
British Airways

MrTravel vliegt ook met verschillende chartermaatschappijen. De luchtvaartmaatschappijen hanteren verschillende regels m.b.t. overbagage. Je dient je te allen tijde te wenden tot de maatschappij waarmee je vliegt, om je op de hoogte te laten brengen van deze regels. MrTravel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hoogte van de kosten voor overbagage.

Reizigers die alleen een vlucht hebben geboekt zijn verplicht de terugvlucht volgens de bij de reisbescheiden ingesloten informatie bij de lokale agent te herbevestigen. Het kan namelijk voorkomen dat de vertrektijd wijzigt. Bij niet herbevestigen komen eventuele gevolgen voor rekening van de passagier. In het geval van een chartervlucht is de transfer van en naar de luchthaven niet inbegrepen, hiervoor dien je zelf zorg te dragen. Ook verdere hostess service is niet inbegrepen, MrTravel is dan ook niet verantwoordelijk voor de (tijdige) incheck.

Reissom 
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Deze reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij MrTravel bekend waren ten tijde van het publiceren. Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten (bijvoorbeeld brandstoftoeslagen), verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat een toeslag berekend moet worden. Verhogingen van de kosten zullen zonder opslag worden doorberekend.

Wijzigingen en annuleringen
Na totstandkoming van de overeenkomst kun je een wijziging verzoeken. Hiervoor geldt, voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is, de voorwaarde dat je de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Voor wijzigingen worden €27,50 wijzigingskosten per boeking in rekening gebracht. Eventuele door de wijziging ontstane extra kosten dien je eveneens te vergoeden. Voor een datum wijziging dient de huidige boeking eerst geannuleerd te worden en een nieuwe boeking geplaatst te worden. Vluchten kunnen niet gewijzigd worden.
Het is mogelijk je reis te annuleren. Houd er echter rekening mee dat MrTravel genoodzaakt is hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen. Mocht je een annuleringsverzekering hebben afgesloten dan kun je deze kosten, bij een geldige reden, (gedeeltelijk) verhalen op de verzekeringsmaatschappij.

Bij annulering van je reis ben je MrTravel, naast de reserveringskosten, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
* Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (15%);
* Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
* Bij annulering van vliegreizen bedragen de annuleringskosten altijd 100%.
* Bij annulering van dagtochten zijn de annuleringskosten altijd 100%.

Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden zijn geldig tenzij op het moment van boeking anders is aangegeven.
Voor alle busreizen geldt dat er een minimum aantal van 30 passagiers nodig is om de reis door te laten gaan. Mocht de reis onverhoopt niet doorgaan wegens onvoldoende belangstelling dan ontvang je hiervan uiterlijk 7 dagen voor vertrek bericht. MrTravel zal je daarbij waar mogelijk een passend alternatief bieden. Indien je dit niet accepteert dan ontvang je uiteraard de volledige reissom terug.    

De accommodatie  
Wij streven naar een zo groot mogelijke objectieve weergave van de informatie in al onze publicaties. Wij als touroperator hebben geen enkele invloed op de toekenning van het aantal sterren. Wij willen je derhalve vragen bij je verwachtingen van het hotel rekening te houden met de prijs-/kwaliteitsverhouding van de door jou geboekte reis.

Omstandigheden 
Door verkeersomstandigheden kan het zo zijn dat de tijden in dit programma anders zijn, wij kunnen hier geen rechten aan ontlenen. De wettelijke voorschriften bepalen dat een chauffeur niet langer dan 15 uur mag werktijd per dag mag hebben, daarna dient de chauffeur 9 uur rusttijd te hebben. Mede om deze reden kan het zo zijn dat je reisschema wordt aangepast. 

Verwachtingen
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoontes, een andere cultuur, ander eten: anders dan men thuis in Nederland gewend is. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect waar je bij de vakantie verwachting rekening mee moet houden. Als jij je gaat verdiepen in de cultuur van het land waar je naar toe gaat, zal je nog meer genieten van jouw vakantie. Leidingwater is niet altijd drinkwater en zwembadwater kan zout zijn. Het kan voorkomen dat in voor- en naseizoen bepaalde faciliteiten niet geopend zijn, bepaalde animatieprogramma´s vervallen of buffetmaaltijden vervangen worden door een set menu. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Hotel classificatie 

 1. Kwaliteit van de hotels
  Wij streven naar een zo groot mogelijke objectieve weergave van de informatie in al onze publicaties. Wij gebruiken in al onze publicaties de hotelcategorie zoals deze is vastgesteld door het Ministerie van Toerisme van het betreffende land, dan wel de bevoegde gemeentelijke of lokale autoriteiten. Wij als touroperator hebben geen enkele invloed op de toekenning van het aantal sterren.
 2. Sterren
  2* De onderkomens zijn eenvoudig en doelmatig ingericht. Deze accommodaties beschikken over beperkte faciliteiten en de keuken is over het algemeen eenvoudig.  
  3* Deze onderkomens liggen in de lokale middenklasse. Ze beschikken over eenvoudig ingerichte kamers en in sommige gevallen een aantal basisfaciliteiten.  
  4* Deze onderkomens zijn comfortabel van opzet. De kamers beschikken over het algemeen over tv en airconditioning. De keuken is over het algemeen internationaal georiënteerd en de meeste accommodaties beschikken over een ruime keus aan faciliteiten.  
  5* Deze onderkomens zijn zeer comfortabel van opzet. Zij beschikken over comfortabel ingerichte kamers en een uitstekende service. Er is een ruime keuze aan internationale gerechten en de accommodaties beschikken over vele faciliteiten.
  1e klas vakantiedorp: Over het algemeen zijn deze accommodaties ruim van opzet. De kamers liggen voornamelijk in bijgebouwen verspreid over de accommodatie. Een deel van de kamers kan in het hoofdgebouw gesitueerd zijn. Het zwaartepunt in deze accommodaties ligt op de faciliteiten en minder op het comfort van de kamers. Een 1e klas vakantiedorp is vergelijkbaar met een 4*/5* accommodatie.
  Appartement: Deze onderkomens zijn eenvoudig van opzet. De inrichting is over het algemeen ook eenvoudig. Geschikt voor zelfcatering.  
 3. Opening en sluiting van hotel
  Het komt wel eens voor dat de accommodatieverschaffer vanwege een wisselende bezetting van de accommodatie deze openings- en sluitingstijden wijzigt.
 4. Aankomst en vertrek
  Er is een aantal internationaal geldende regels. Over het algemeen worden de kamers tussen 14:00 en 16:00 op de dag van aankomst beschikbaar gesteld. In het hoogseizoen kan dit in uitzonderlijke gevallen iets uitlopen. Op de laatste dag dien je de kamer tussen 10:00 en 12:00 te verlaten en dient er uitgecheckt te worden. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Een accommodatiehouder is vrij om een bijdrage te vragen voor het gebruik van de faciliteiten en de verzorging nadat je bent uitgecheckt. Dit is onafhankelijk van de vertrektijd van de vlucht. Op de laatste dag kun je na het uitchecken de bagage in de meeste gevallen kwijt in een daarvoor aangewezen ruimte of bij de receptie.
 5. Hotelverzorging
  LG: Logies. Alleen de overnachting is inbegrepen.
  LO: Logies en ontbijt. Het ontbijt is meestal in buffetvorm. Het is mogelijk dat voor bepaalde extra’s zoals eieren en vers geperste vruchtensappen bijbetaald moet worden.
  HP: Half Pension. Bestaat uit logies, ontbijt en diner.  
  VP: Volpension. Bestaat uit logies, ontbijt, lunch en diner. De lunch is meestal in buffetvorm en bestaat ook uit verschillende warme en koude gerechten.
  VP+: Volpension Plus. Bestaat uit logies, ontbijt, lunch en diner. De lunch is meestal in buffetvorm en bestaat ook uit verschillende warme en koude gerechten, inclusief een of meerdere drankjes tijdens de lunch en het diner. Het aanbod en de hoeveelheid wordt bepaald door het hotel.
  AI: All-inclusive. Bestaat uit logies, ontbijt, lunch, diner en drankjes. Dit komt neer op de volpension verzorging, uitgebreid met snacks, tussendoortjes, thee met koekjes en de niet-alcoholische en lokale alcoholische drankjes gedurende de dag. Het all-inclusive concept verschilt per hotel. Ook de tijden waartussen de drankjes en maaltijden zijn inbegrepen kan per hotel verschillen. Het kan voorkomen dat voor bepaalde bars (strandbar, discobar etc.) wel voor de drankjes betaald moet worden, ook tijdens de all-inclusive uren. Ook de minibar kan in all-inclusive hotels tegen betaling zijn. All-inclusive betekent niet dat alles in de geboekte accommodatie gratis is. Let u goed op welke service tot het all-inclusive pakket van uw geboekte verblijf behoort, zodat u tijdens het uitchecken niet verrast wordt met een rekening.
  Ultra AI, AI Plus, High Class AI, AI Extra, Max AI Ultra: All-inclusive, all-inclusive plus, high class all-inclusive, all-inclusive en maximum all-inclusive extra. Nog uitgebreider dan all-inclusive. Hierbij kunnen bijv. ook internationale drankjes, snacks, tussendoortjes, à la carte restaurants, ijs en massages inbegrepen zijn. Wat er wel en niet is inbegrepen verschilt echter per hotel.

 
Kamertypes 
1. Standaardkamers 
2 pk: Tweepersoonskamer, met 2 bedden of 1 groot bed.  1 pk: Eenpersoonskamer, de 1pk kan soms van een minder gunstige kwaliteit zijn of minder gunstig gelegen dan een 2 pk in hetzelfde gebouw en dit ondanks de gevraagde toeslag.  2 pk+bed: Tweepersoonskamer + extra bed, indien men met zijn drieën op een kamer verblijft wordt er verbleven in een standaard 2 pk met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapbank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt.  
2.Voordeelkamers 
Deze kamers/appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Tevens kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw. LET OP: er is een beperkte voorraad van deze kamers beschikbaar. Boek dus op tijd om gebruik te maken te kunnen maken van de aantrekkelijke prijzen.  
3. Quadkamers 
Een quad-room of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waarop twee extra bedden zijn geplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt.  
4. Familiekamers 
Deze kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn.  • Fam 2+1 Familiekamer: geschikt voor het verblijf van twee volwassenen en een kind tot 12 jaar.  • Fam 2+2/pen 2+2 Familiekamer / penthouse: geschikt voor het verblijf van twee volwassenen en twee kinderen tot 12 jaar.  • Fam 2+3/pen 2+3 Familiekamer / penthouse: geschikt voor het verblijf van twee volwassenen en drie kinderen tot 12 jaar.  • Fam 3+0 Familiekamer: geschikt voor het verblijf van drie volwassenen.  • Fam 3+1 Familiekamer: geschikt voor het verblijf van drie volwassenen en een kind tot 12 jaar.  • Fam 3+2/pen 3+2 Familiekamer / penthouse: geschikt voor het verblijf van drie volwassenen en twee kinderen tot 12 jaar.  • Fam 4+0/pen 4+0 Familiekamer / penthouse: geschikt voor het verblijf van vier volwassenen.  • Fam 4+1/pen 4+1 Familiekamer / penthouse: geschikt voor het verblijf van vier volwassenen en een kind tot 12 jaar.  
5. Suites 
Suit 4+1: Suitekamer geschikt voor het verblijf van maximaal vier volwassenen en een kind tot 12 jaar. Suit 6+1: Suitekamer geschikt voor het verblijf van maximaal zes volwassenen en een kind tot 12 jaar. Jun.suite: Juniorsuite met apart woon- en slaapgedeelte.
6. Appartementen 
De inrichting en inhoud van de keuken van het appartement kan anders zijn dan wat men in Nederland gewend is. De meeste keukens beschikken over een of twee kookplaten. Keukengerei is veelal beperkt en bepaalde gebruiksvoorwerpen zoals een kaasschaaf of koffiezet apparaat zijn niet aanwezig. Bij sommige appartementen wordt bij aankomst een borg verlangd.  
7. Studio
Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een tweekamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een driekamerappartement heeft nog een extra slaapkamer.  
Eventuele zeezichtkamer: indien u een kamer met zeezicht boekt, houdt dit niet altijd in dat uw kamer over frontaal zeezicht beschikt. Ook kamers met een gedeeltelijk zeezicht of zijzeezicht zijn kamers met zeezicht.  

Eten en drinken / All-inclusive
In de regel wordt het ontbijt. lunch en diner in open buffet vorm geserveerd, afhankelijk van het aantal gasten kan het hotel er voor kiezen om gebruik te maken van plate service. De all-inclusive formule verschilt per accommodatie, er is geen eenduidige internationale regeling. De informatie op onze website bij de betreffende accommodatiebeschrijving is afhankelijk van de accommodatieverschaffer. Van eventuele tussentijdse wijzigingen zullen wij de reiziger op de hoogte stellen, voor zover wij door de accommodatiehouder op de hoogte worden gesteld. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de smaak of de keuze van de maaltijden. Smaak en beleving van keuze zijn subjectief. MrTravel kan hier dan ook geen oordeel over geven. Eventuele klachten over de smaak en/of de keuze zullen niet in behandeling worden genomen.
Het is in de accommodaties niet toegestaan om etenswaren en drank van buitenaf het hotel mee in te nemen. Dit is een internationale regel die ook in Nederland geldt. In voorkomende gevallen is het hotel gerechtigd kosten hiervoor aan de reiziger in rekening te brengen als ware de etenswaren en drank in het hotel aangeschaft.


Hotelfaciliteiten 
1. Airconditioning 
In sommige hotels en appartementen wordt de airconditioning centraal geregeld. Uit milieuoverwegingen wordt de airconditioning over het algemeen alleen in de heetste maanden van het jaar in werking gesteld op de tijden dat de gasten zich over het algemeen op hun kamer bevinden. Men houdt hierbij rekening met de temperatuur en de hoge energiekosten; wij hebben hier geen enkele invloed op. Vaak heeft de directie een ander idee dan de gasten wanneer het te warm is. Soms is er een toeslag verschuldigd voor het gebruik van de airconditioning, die ter plaatse betaald dient te worden. Een airconditioning is ook niet altijd geruisloos en bij appartementen en familiekamers veelal geplaatst in het slaapgedeelte.
2. Water en elektriciteit 
In de landen rond de Middellandse Zee is water zeker in de zomermaanden schaars. Door de grote
stroom toeristen moet er zuinig met het water omgesprongen worden. Vanwege de schaarste van het water zijn sommige baden in de accommodaties niet voorzien van een badstop. Voor het warme water wordt in sommige landen vaak gebruik gemaakt van de elektriciteit van zonnecollectoren. Een zeer milieuvriendelijke vorm van energie. Zolang de zon schijnt wordt het water voldoende verwarmd. Bij minder goed weer kan de warmwatervoorziening in gedrang komen. De continuïteit van de levering van water en stroom is in mediterrane landen niet van het niveau dat wij in Nederland gewend zijn. Er treden daar vaker storingen op. Voor eventuele kosten en ongemakken hieruit voortvloeiend aanvaarden noch de accommodatieverschaffer noch MrTravel aansprakelijkheid.
3. TV ontvangst 
Veel accommodaties bieden op de kamer een tv aan met satellietontvangst. De kwaliteit en het aanbod van zenders kan nogal verschillen. In sommige gevallen zijn er Nederlands(talig)e zenders te ontvangen. De keuze van het aanbod wordt bepaald door de accommodatieverschaffer. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de kwaliteit en/of het zenderaanbod. Sommige hotels bieden betaalzenders aan die ter plaatse afgerekend moeten worden. In sommige 2* en 3* hotels en appartementen is geen tv op de kamer aanwezig. In enkele gevallen kan je dan een tv huren.
4. Faciliteiten 
Bij elk van de accommodaties staan de faciliteiten beschreven. Het kan voorkomen dat in het voor- en/of naseizoen bepaalde faciliteiten niet of beperkt beschikbaar zijn, afhankelijk van onder andere het weer en de bezetting in de accommodatie. Ook kan het gebeuren dat bepaalde faciliteiten voor kortere of langere tijd gesloten zijn vanwege een defect.
5. Wisseling beddengoed 
Afhankelijk van de geboekte accommodatie wordt het beddengoed 1 tot 2 keer per week verschoond. Indien het beddengoed maar één keer per week verschoond wordt, gebeurt dit aan het einde van een week. Als u dus één week in uw accommodatie verblijft wordt het beddengoed gedurende de week niet verschoond. In de 2* en 3* hotels en in de appartementen wordt over het algemeen 1 keer per week het beddengoed verschoond.  
6. Schoonmaak 
Bij hotels wordt er over het algemeen dagelijks schoongemaakt. Echter in de 2* en 3* hotels kan de frequentie lager liggen. Bij appartementen wordt er over het algemeen 2 maal in de week schoongemaakt.  

 

Mogelijke Overlast
1. Ongedierte  
In warmere landen komen andere insecten en dieren voor dan wij in Nederland gewend zijn. Door het warme klimaat gedijen bepaalde insecten goed. Dieren als kakkerlakken, spinnen, mieren en zandvlooien zijn geen teken van onvoldoende hygiëne, maar zijn standaard inheemse diersoorten. Zorg er voor dat er geen etensresten open en bloot in de kamer liggen. Dit trekt ongedierte aan. Indien u last heeft van ongedierte kunt u contact opnemen met de accommodatieverschaffer of een busje verdelgingsmiddel kopen.  
2. Reparaties  
Veelal worden technische installaties als bijvoorbeeld airconditioning, liften en pompinstallaties geïmporteerd. Bij een defect zijn reserveonderdelen niet altijd voorhanden. Een reparatie kan soms langer op zich laten wachten dan verwacht. Dit soort omstandigheden is voor geen enkele touroperator vooraf in te calculeren. Wij vragen om uw begrip. Voor schade die voortvloeit uit dergelijke storingen kan MrTravel niet aansprakelijk gesteld worden.  

3. Overlast  
Zowel accommodatieverschaffers als MrTravel houden zich het recht voor om gasten die ernstige overlast veroorzaken, na waarschuwing, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen of uit te sluiten van verdere deelname aan de reis. De gasten die voor overlast zorgen hebben geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Voor wangedrag en overlast van andere gasten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.  
4. Geluidsoverlast  
De normen van geluidsoverlast zijn in bepaalde landen soepeler dan in Nederland. Indien je hier gevoelig voor bent raden wij je aan een accommodatie uit te kiezen zonder discotheek, poolbar of uitgebreide animatie. Ook de ligging kan van invloed zijn op de geluidsoverlast. Een centraal gelegen hotel heeft over het algemeen meer last van verkeer en horecagelegenheden in de buurt. Op luidruchtig gedrag van andere gasten hebben wij en de accommodatieverschaffers geen invloed.
5. Bouwactiviteiten  
Bouwactiviteiten worden veelal ontplooid door plaatselijke overheden, andere accommodatieverschaffers of bouwbedrijven. Met deze initiatiefnemers heeft MrTravel geen contact en ook geen contracten, zodat wij op de bouwactiviteiten geen enkele invloed uit kunnen oefenen. Het kan dus voorkomen dat je ter plaatse enige bouwoverlast van derden kunt ondervinden. Met name in het voorseizoen en naseizoen kan het voorkomen dat er in en rondom het hotel bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Voor eventuele kosten en ongemakken hieruit voortvloeiend aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.


Diensten van derden 
Diensten van derden zijn diensten waarvoor MrTravel niet aansprakelijk gesteld kan worden. Onder dergelijke diensten vallen onder andere ter plaatse ingekochte excursies en aangekochte goederen. Ook de prijsvorming van de extra services in de accommodaties valt hieronder. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij resp. de excursie aanbieder, winkelier en de accommodatieverschaffer.  

Excursies  
Bij de reisleider kun je diverse excursies boeken. De excursies worden aangeboden en uitgevoerd door de lokale agent en vormen geen onderdeel van de reisovereenkomst, zelfs als deze worden geboekt via onze reisleiding. Deelname geschiedt altijd voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Klachten omtrent excursies worden dan ook door ons in Nederland niet in behandeling genomen en dienen ter plekke te worden geregeld.

Gezondheid  
In principe zijn er geen verplichte vaccinaties voor onze bestemmingen, maar bepaalde vaccinaties worden wel geadviseerd. Voor actuele informatie kun je terecht bij je huisarts of de lokale GG&GD. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Het is aan te bevelen medicijnen tegen maag- en darmklachten mee te nemen.  
Zwangere vrouwen mogen t/m week 27 van de zwangerschap reizen zonder doktersverklaring. Vanaf 28 weken t/m 34 weken is reizen alleen mogelijk met een schriftelijke doktersverklaring. Let op: deze verklaring mag echter niet ouder zijn dan 7 dagen, op de dag van vertrek. Zwangere vrouwen worden anders uit gezondheidsoverwegingen geweigerd. Tijdens de zwangerschap is het vanaf week 35 niet toegestaan om te vliegen.  

Medicijnen en medische hulpmiddelen 
Draag zorg voor voldoende medicijnen voor de gehele vakantie en zorg ervoor dat je een kopie van je recept bij je hebt, zodat je bij eventueel verlies of diefstal nieuwe medicijnen kunt kopen en bij onderzoek door een douanebeambte kunt aantonen dat het om medicijnen gaat. Wij raden je aan om je medicijnen en eventuele medische hulpmiddelen als protheses of orthopedische schoenen niet in je koffer te pakken, maar in je handbagage te stoppen. Dit in verband met eventueel onverhoopt bagageverlies.  

Vakantieadres 
Het is verstandig om bij één van de thuisblijvers een vakantieadres of een telefoonnummer achter te laten. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers!

Onvolkomenheden 
Indien je op je bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan dien je daar direct melding van te maken bij de verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld het hotel), bij de reisleiding of bij de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Als de tekortkoming ook dan nog niet binnen redelijke termijn tot tevredenheid is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis en dus aanleiding geeft tot een klacht, dient de klant onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator. Mobiele telefoonkosten worden onder geen enkele voorwaarde vergoed. Overige communicatiekosten worden slechts door MrTravel vergoed voor zover deze redelijk zijn, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland per e-mail en gemotiveerd worden ingediend bij MrTravel. Klachten buiten deze termijn ingediend worden door ons niet in behandeling genomen.
Over smaak valt niet te twisten, klachten over maaltijden in de accommodatie worden door ons dan ook niet in behandeling genomen.  

Wat kan ik doen als mijn reis niet naar wens verloopt?  
Wij doen ons uiterste best om de reis naar behoren uit te voeren. Mocht er onverhoopt een klacht of een probleem zijn, dien je deze direct bij de reisleiding te melden, wanneer er geen reisleiding aanwezig is dien je contact op te nemen met het hoofdkantoor van MrTravel, zodat wij de gelegenheid krijgen de klacht ter plaatse op te lossen. Mocht de klacht niet of niet naar tevredenheid opgelost worden naar jouw idee, dien je na afloop van de reis binnen één maand een gemotiveerde e-mail naar MrTravel te sturen.


Disclaimer
MrTravel aanvaard geen aansprakelijkheid namens een accommodatieverschaffer, reisbureau, touroperator, vervoerder, busondernemer, airline of andere toeleverancier waarvan u het product via MrTravel heeft verkregen, MrTravel werkt alleen met professionele marktpartijen waarvan mag worden aangenomen dat het belang van u als klant telt. MrTravel verkoopt de producten van derden en namens derden. Klachten, tekortkomingen en of andere aansprakelijkheden dient u bij deze derden te melden en met hen tot een oplossing te komen. MrTravel zal in geval van klachten of andere calamiteiten indien u dit wenst op uw eerste verzoek de naam van de organisatie van wie u uw diensten heeft betrokken aan u doen toekomen. 

Alphen aan den Rijn 23-02-2017